Sosyal Medya

Adalet

Adalet Bakanlığı’ndan Yeni İlan: 50 İdare Memuru Öğrencisi Aranıyor

Paylaşım

tarih:

adalet bakanlığı cte

BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

Adaylar, başvurularını 24.06.2024 – 28.06.2024 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,
 4. 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 5. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak,
 7. 2022 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 8. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak.

SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:

 • Sözlü sınav ve mülakata, 2022 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı (250) idare memuru öğrenci adayı çağrılacaktır.
 • Sözlü sınav ve mülakatta başarılı sayılabilmek için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

 • Sağlık kurulu raporu,
 • Adlî sicil ve arşiv kaydı,
 • Öğrenim durumunu gösteren belge,
 • KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi fotokopisi,
 • Hizmet belgesi (kamu kurumlarında görev yapanlar için),
 • Güncel askerlik durum belgesi.

ÖZEL HÜKÜMLER:

 • Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere harçlık ödenecektir.
 • Hizmet öncesi eğitim süresi en az 5 aydır.
 • Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.
 • Ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.

İdare Memuru Tanıtımı

Ceza İnfaz Kurumlarında Yönetici Olmak İster Misiniz?

Önemli Bir Kamu Hizmeti!

Ceza infaz kurumu denildiğinde, genellikle akla gelen duvarlar, tel örgüler, kilitli kapılar ve parmaklıklı pencereler olsa da, ceza infaz kurumlarının en önemli boyutu insani boyutudur. Ceza infaz kurumları, temelde insanlarla ilgili hizmetlerin yürütüldüğü önemli kamu kurumlarıdır.

İnsan Haklarını Temel Alan Bir Yaklaşım…

Demokratik toplumlarda yasalar, toplumun temelini oluşturur ve ana değerlerini korur. Bu değerlerden en önemlisi, kişisel ve sosyal konumları ne olursa olsun, tüm insanların saygıdeğer olduğunun kabul edilmesidir. Ceza infaz kurumu personeli, ne suç işlemiş olursa olsun bu kişilere karşı ayrım yapmaksızın adil bir şekilde kamu hizmeti sunmakla görevlidir.

Ceza İnfaz Kurumu Personeli Niçin Çalışıyor?

Ceza infaz kurumu personeli, ahlaki temeller ışığında hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan eğitim, öğretim ve iyileştirme programlarını uygulayarak, hükümlüleri tahliye sonrası yeni bir hayata hazırlamak için fedakârca görev yapmaktadır.

Personelle Hükümlüler Arasındaki İlişkiler Her Şeyin Temelidir.

Ceza infaz kurumlarında yürütülen faaliyetlerin başarıya ulaşması, hükümlüler ile personel arasındaki iletişim sürecinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Kurum yönetimi, personeli etkin ve verimli kullanarak hükümlüleri rehabilite etmeyi içerir.

İyi Liderlik Hayati Önem Taşır.

Ceza infaz kurumu yöneticileri, sadece idari işlere odaklanmamalı, aynı zamanda personelin istekli çalışmasını sağlamalı ve görevlerini değerli bir iş olarak hissettirmelidir. Yöneticiler, en yüksek ölçülere bağlı kalma konusunda kararlı olmalıdır.

İnsan Kaynağının İyi Yönetilmesi

Ceza infaz kurumunda görev yapan personele, değerli bir iş yaptıkları inancını aşılamak, cezaevi yöneticileri için son derece önemlidir. Bu nedenle, yöneticiler bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli ve insan kaynakları yönetim süreçlerine hâkim olmalıdır.

Ceza İnfaz Kurumunda Çalışmak Zor Bir Görevdir.

Hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ruhsal sorunları, uyuşturucu bağımlılığı gibi nedenlerle potansiyel olarak şiddet içeren davranışları olabilmektedir. Bu nedenle, ceza infaz kurumu yöneticileri kriz yönetimi ve disiplinin sağlanması konularında öngörülü olmalıdır.

Personelin Kişisel Yetkinlikleri

Ceza infaz kurumunda çalışmak, özel kişisel özellikler ve yetkinlikler gerektirir. Personel, problem çözme, hızlı karar alabilme, analitik düşünebilme gibi yetkinliklere sahip olmalıdır.

Cezaevi Personelinin Nitelikli Olmasının Gerekliliği

Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla uygulanan programların başarısı, nitelikli ve yetkin insan kaynağına bağlıdır.

İdare Memurunun Rolü

İdare memuru, ceza infaz kurumlarında cezaevi müdürü ve ikinci müdürden sonra gelen yönetici personeldir. Amirin gözetiminde yöneticilikte yetiştirilmek amacıyla görev yapar.

İdare Memuru Öğrenciliği

Adaylar KPSS P3 puan türü esas alınarak, ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınav ve mülakata tabi tutulur. Başarılı olan adaylar en az 5 aylık eğitime tabi tutulur ve eğitim sonunda yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlar idare memuru olarak atanır.

İdare Memuru Maaşı ve Özlük Hakları

İdare memurları, fiili hizmet zammından yararlandığı için 2,5 yıl erken emekli olabilir. Görevleri süresince ve emeklilikte silah taşıma hakkı bulunmaktadır. Kurum lojmanlarından ve sosyal tesislerden yararlanabilirler.

Eğitim ve Kariyer Yönetimi

İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen eğitim süresi de dahil olmak üzere, ceza infaz kurumunda 3 yıl görev yapan idare memurları, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı olmaları durumunda kurum ikinci müdürü olarak atanabilirler.

Bize Katılın

Kurumsal hedeflerimizle kendi hedeflerinin kesiştiğini düşünen, ceza infaz kurumlarının çalışma şartları ve dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, öğrenme ve gelişmeye istekli, kariyer hedefi olan yönetici adaylarını aramızda görmek istiyoruz.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0312 507 0 842 – 898 – 563