Sosyal Medya

Ekonomi

EBSO Üyelerinin 2023 Yılı Başarısı: Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde 74 Firma

Paylaşım

tarih:

EBSO Üyelerinin 2023 Yılı Başarısı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde 74 Firma

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında, Ege Bölgesi Sanayi Odası’na (EBSO) üye 74 firma yer aldı. Geçtiğimiz yıl listede 80 EBSO üyesinin bulunmasına dikkat çeken EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup İzmir’de üretim yapan firmaların da bu sayıya dahil edildiğini belirtti.

EBSO Başkanı Yorgancılar’ın Değerlendirmeleri

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yorgancılar, “2023 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık %15’ini EBSO üyesi firmalar oluşturmaktadır. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 36 tanesi de 500 büyük listeye girmeyi başarmıştır. ÜFE’nin %44, TÜFE’nin %64,7 arttığı bir yılda 100 büyük firmamızın üretimden satışları %31,5 oranında artarken 500 büyük firmanın da %42,1 artmıştır. Enflasyondan arındırıldığında 100 büyük firmada üretimden satışlar reel olarak %11,6, 500 büyük firmada da %13,8 gerilemiştir. Benzer şekilde net satışlar 100 büyük firmada %26,6 artarken, 500 büyük firmada %43,4 artmıştır. Yıl içerisinde özellikle ihracatçılarımızı zorlayan mevzuat değişimleri ve kur baskısı altında dahi 100 büyük firmanın ihracatı %22 artarken, aksine 500 büyük firmanın %2,9 daralma söz konusu olmuştur. Burada İzmirimizin, İzmirli firmalarımızın ihracat kasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmekteyiz” dedi.

Enflasyon Düzeltmesinin Etkisi

Bu yıl farklı olarak enflasyon düzeltmesinin devreye girmesi ile bilanço üzerindeki etkilerinin net olarak ortaya çıktığını belirten Yorgancılar, “Parasal olmayan kıymetli varlıklarda etkisi incelendiğinde; 100 büyük firmanın borçları %54,5, 500 büyük firmanın %59,8 artarken, asıl etki özkaynaklarda görülmüş, artış 100 büyük firmada %329, 500 büyük firmada da %245 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, zorlu süreç her iki çalışmada da satış karlılığını geriletmiştir. 100 büyük firmada satış karlılığı %7,6’ya, 500 büyük firmada %8,5 seviyesine gerilemiştir. Enflasyon düzeltmesinin etkisi borç/özkaynak oranına da yansımış ve borç bulmanın, finansman teminin güçleştiği bir dönemde, 100 büyük firmada oran %74’e, 500 büyük firmada %54,5’a kadar gerileyerek, bugüne kadar ki en olumlu sonuçlar elde edilmiştir” diye konuştu.

Faiz Oranlarının Etkisi ve Finansman Giderleri

Faiz oranlarındaki artışa da değinen Yorgancılar, “Faiz oranlarındaki yüksek artış, 2023 yılında finansman giderlerini 100 büyük firmada %72 oranında, 500 büyük firmada da %57 oranında artırırken, finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı; 100 büyük firmada %36, 500 büyük firmada %57’lere çıkartmıştır. Yani, firmalarımız finansman giderlerini faaliyet karları ile karşılamaya devam etmektedir. Mali kırılganlıkları devam eden firmalarımız, belirsizlik ortamında ar-ge’ye de yeterince kaynak ayıramamıştır. Bununla birlikte; finansman teminin her gün daha da zorlaştığı bir süreçte devreden KDV’nin artan yükünün, şirketlerin devleti fonlamasının devam ettiğini her iki çalışma da teyit etmiştir. 100 büyük firmada devreden KDV yükü %97 artarken, 500 büyük firmada %36,5 artmıştır. Bugün 30 milyar dolar olduğu ifade edilen KDV alacağı için artık acil çözüm noktasına gelinmiştir” dedi.

Türk Sanayisinin Başarısının Desteklenmesi Gerekiyor

Türk sanayisinin başarılı performansının desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Yorgancılar, “Jeopolitik risklerin arttığı, küresel ticaretin daraldığı, yüksek enflasyonun ana sorun olduğu, içerde ekonomik sorunların devam ettiği bir dönemde; gerek 100 büyük gerekse 500 büyük firmamızın performansı, sanayimizin her zorlu koşula adapte olma başarısını ortaya koymaktadır. Ancak, Türk sanayicisinin bu dinamik üretkenliği artırılmalıdır. Son açıklanan verilerde gerek PMI endeksi gerekse de sanayi üretim endeksindeki seyir üretimde yavaşlama sinyali vermektedir. Bu kapsamda, üretim, yatırım ve ihracat ortamındaki sorunların giderilerek, sanayimizin rekabet gücünü artırıcı politikalara ivedilikle ihtiyaç vardır. Listeye giren her bir firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan katkılarının üretimlerinin, karlarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.

Özet

EBSO üyesi 74 firmanın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girmesi, İzmir ve Ege Bölgesi sanayisinin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Yorgancılar’ın vurguladığı gibi, Türk sanayisinin başarıları desteklenmeli ve bu dinamik üretkenliğin artırılması için gerekli adımlar atılmalıdır.