Sosyal Medya

Ekonomi

Sanayi ve Eğitimde Yenilik Zamanı: Entegre Eğitim-Üretim Şurası

Paylaşım

tarih:

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin küresel pazarlardaki payını artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için üretim ve eğitimin yeniden planlanması gerektiğini vurguladı. Yorgancılar, “Değişimin hız kazandığı bir dönemdeyiz. Kaybedenler kulübünde olmamak için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sadece takip eden değil, üreten bir ülke olmak zorundayız. Bunun için sosyal, kültürel ve ekonomik iklimi oluşturmalı ve eğitim-üretim entegrasyonunu yüksek nitelikte sağlamalıyız” dedi. Ayrıca, sanayiciler olarak bir ‘Entegre Eğitim-Üretim Şurası’ düzenlemenin uygun olacağını belirtti.

Üretim Teknolojisinde Sıçrama Yapmak Zorundayız

Yorgancılar, Türkiye ekonomisindeki sorunların kök nedenlerinden birinin üretim ve tüketim deseni uyuşmazlığı olduğunu söyledi. “Hiçbir ülke kendi kendine yetemiyor. Ancak, kendi ülkenizde üretebileceğiniz ürünleri dışarıdan almaya başladığınızda, dış açık ve borçlarda hızlı artış yaşanabilir. Bu da ekonomik ve sosyal krizlere yol açabilir. Türkiye olarak içeride potansiyeli olan ürünleri rekabetçi bir şekilde üretmeli ve yeni teknolojik ürünler geliştirmeliyiz. Bunun yolu, eğitim ve üretim arasındaki etkileşim ve işbirliğini daha sağlıklı bir zemine oturtmaktan geçiyor” dedi.

İhtiyaca Uygun Üretim ve Eğitim

Yorgancılar, işsizlik sorununun çözümü için sanayicilerin aradığı nitelikte eleman bulunamamasının, üretim ve eğitim arasındaki entegrasyonun gerekliliğini gösterdiğini vurguladı. “İhracat desenimizin dünya ticaretinde payı düşen ürünlerden oluşması, yarınlar için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Üretimi ülkenin ihtiyaçlarına, eğitimi ise üretimin ihtiyaçlarına cevap verir hale getirmeliyiz” diye konuştu.

Entegre Eğitim-Üretim Şurası: Bir Gereklilik

Ülkenin ihtiyaç duyduğu üretim dokusu ve eğitimin niteliği arasında entegrasyon gerektiğini belirten Yorgancılar, şunları ekledi: “Üretim ile eğitimin teknik, mühendislik, yönetsel ve bilişimsel boyutta entegrasyonunun güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bir an önce ‘Entegre Eğitim-Üretim Şurası’ düzenlenmeli. İlk iki gün teknik ve mühendislik ile yönetsel ve bilişimsel olmak üzere iki ayrı grup, üçüncü ve dördüncü günlerde ise bu gruplar bir araya gelerek ‘Bütünsel Eğitim-Üretim Entegrasyonu’ stratejisi geliştirmelidir. İlgili Bakanlıklarımız ve sanayici örgütlerinin katkılarıyla bu öneri geliştirilebilir. Temennimiz, eğitim ve üretim alanındaki eksikliklerin ortak akılla çözüme kavuşturulması ve sanayi sektörümüzün hızla gelişmesidir.”

Devamını Oku
Yorumları Gör

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir