Sosyal Medya

Ankara

Bakanlıktan Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Açıklama

Paylaşım

tarih:

Son günlerde bazı basın organlarında, Bakanlığımızın tasarruf tedbirlerine uymadığı yönünde gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmektedir. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm kamu kurumları kapsama alınmış ve birçok alanda belirli kurallar getirilmiştir. Genelgenin amacı, kamuda verimliliği artırarak tasarruf sağlamaktır. Bu doğrultuda, kamu kurumlarında deprem riski hariç yeni hizmet binası satın alınması, kiralanması ve yaptırılmasına izin verilmemektedir.

Genelgenin uygulanması konusunda, kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakta ve uygulama takip edilmektedir. Bakanlığımızca oluşturulan bilgi sistemlerine kurumlarca veri girişleri yapılmaktadır.

Ancak, mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım ve onarımların yapılması hizmetin devamı için gereklidir ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Bu nedenle, binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım çalışmaları Tasarruf Genelgesi kapsamı dışındadır.

1985 yılında faaliyete geçen Bakanlığımızın Dikmen yerleşkesindeki tuvalet ve müştemilat tesisatlarının hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım ve onarım yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu tür bakım onarım faaliyetleri, hizmetlerin aksamaması ve verimliliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Çarpıtma haberlerle Tasarruf Genelgesi sabote edilmeye çalışılmaktadır. Ancak, Genelgenin uygulanması gerek kurumlarımız gerekse Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devamını Oku
Yorumları Gör

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir