Sosyal Medya

Belediyeler

Cemil Tugay’dan Kamu Personeline Mesaj: “Yasal Sınırlara Uygun Davranmak Zorundayız”

Paylaşım

tarih:

izmir büyükşehir belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye çalışanlarına yönelik yayımladığı mesajda, Sosyal Denge Tazminatı’nın yasal sınırlar içerisinde kalması gerektiğini vurguladı. Başkan Tugay, toplu sözleşme hükümlerinin süresi dolduğunda uygulanamayacağını belirtti ve yetkili sendikanın yasal sınırlar içerisinde bir sözleşme imzalamaması halinde mevcut tazminat ödemelerinin yasal dayanaktan yoksun kalacağını ifade etti.

Başkan Tugay’ın Mesajı:

Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında işçi statüsü dışında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmesinin yasal dayanağı, 375 sayılı KHK’dir. 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmede bu tazminatın aylık tavan tutarı, en yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge dahil) %120’si olarak belirlenmiştir. Bugünkü tutar, %20 vergi dilimine göre brüt 8.673,60 TL, net 6.873,31 TL’dir.

4688 sayılı Kanuna göre, bu tazminatın ödenebilmesi için Belediye Başkanı’nın konuyla ilgili yapacağı teklifin Belediye Meclisince kabul edilmesi ve ardından yetkili sendika ile sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Belediye Meclisimizin Kabulü:
4688 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak kapsam dahilindeki personele sosyal denge tazminatı ödenmesi konusunda 13/05/2024 tarihli önergeyle Belediye Meclisine teklifte bulundum. Bu teklif, Belediye Meclisince kabul edilmiştir. Ancak bu yetki, yasalarla belirlenen koşullara uygunluk sınırları içinde verilmiştir.

Yasal Sınırlara Uygunluk:
Yasal sınırı aşan ödemeler nedeniyle önceki yıllarda af çıkarılmış olması, bunun tekrar yapılabileceğine dair bir garanti vermemektedir. Belediyemizin hesap ve işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmektedir ve yasal sınırı aşan ödemeler kamu zararına yol açmaktadır. 2022 yılı Aralık ayı için tespit edilen kamu zararı 16.944.073,89 TL, 2023 yılı için ise 346.203.239,63 TL’dir.

Sorumluluk:
Kamu zararının tazmini kararında, Belediye Başkanı, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri sorumlu tutulmaktadır. 5018 sayılı Kanun, üst yöneticiye yasa dışı ödemenin sorumluluğunu üstlenme yetkisi vermemektedir. Bu nedenle, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumluluk taşıyan arkadaşlarımın mali sorumlulukla karşı karşıya kalmasını kabul edemem.

Sözleşme Süresi:
4688 sayılı Kanunun 32. Maddesinin ikinci fıkrasına göre, süresi sona eren toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanabilirliği kalmamıştır. Yetkili sendikanın yasal sınırlara uygun bir sözleşme imzalamaması halinde, mevcut sosyal denge tazminatı ödemesi yasal dayanaktan yoksun kalacaktır.

Sonuç:
Belediye Başkanı olarak yasaların ve Belediye Meclisinin tarafıma verdiği yetkiyi aşan bir sosyal denge sözleşmesine imza atamam. Bu durumun, çalışanlarımıza zarar vermemesi için yasal sınırlar içinde kalınarak hareket edilmesi gerekmektedir.

En içten sevgilerimle,

Dr. Cemil Tugay
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Devamını Oku
Yorumları Gör

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir